portret_juul_sadee

Juul Sadée

Marmer, hout, klei en textiel zijn de klassieke materialen van een beeldhouwer.
De liefde voor deze materialen is terug te vinden in Juul’s objecten en multi media installaties. Ongeacht het medium, benadert zij de ontwikkeling van een werk vanuit de principes van de beeldhouwkunst. Vorm, massa, ruimte, licht, klank, beweging en ‘huid’.
Naast de sociaal maatschappelijk geëngageerde thema’s in haar installaties zoekt ze naar een gecomprimeerde beeldtaal die de essentie van deze thema’s toont in een enkel object, combinatie van objecten, tekeningen en textielwerken. Compositie, samenvoegingen, spanning en in- en externe druk, actie en reactie, gelaagdheid en structuren zijn het uitgangspunt.
De objecten in marmer, klei en textiel, tonen vormen die gemanipuleerd zijn door het gebruik van mallen en kleine handmatige ingrepen. Er gaat een proces aan vooraf waarbij een omzetting plaatsvindt van het ene materiaal naar het andere en/of door het op spanning brengen van materiaal. Bijvoorbeeld door het strak aannaaien van een knoop of het aantrekken van een draad, ontstaan er plooien, een onverwachte vorm, een uit haar rechthoekige vorm gemanipuleerd textiel reliëf.
De materiaalkeuze en techniek werkt vervreemdend en verrassend, de kracht ligt in de uitnodiging aan de beschouwer het werk als het ware te ‘ontrafelen’.