CORJAN NODELIJK

CORJAN NODELIJK

Corjan Nodelijk is componist. En professioneel vragensteller. De schepsels - meestal mensen of dieren - lijken merkwaardig. Maar het ligt er uiteindelijk aan dat de kijker een vast geworteld beeld in zijn hoofd heeft, dat de in 1962 in Dordrecht geboren beeldend kunstenaar goed weet te ontwrichten.

Af en toe zijn de dierlijke individuen, die nooit in een dierenencyclopedie te vinden zijn, uit twee of meer soorten samengesteld: uitgerekt, verlengd, verbreed, verkort.  Of wat de kunstenaar met zijn materialen verder nog in zijn bezielde geest en scheppende handen heeft.

Toch is zijn werk niet surrealistisch. De werkelijkheid daarvan staat steeds buiten kijf. Deze is onaanvechtbaar, omdat Nodelijk ze vol wijsheid en poëzie creëert.  De hand van de kunstenaar bepaalt hun anatomie. Daardoor trotseren de sculpturen iedere natuurwet. De beeldjes presenteren zich aan de ene kant schilderachtig, aan de andere kant decoratief, zo prachtig esthetisch, als alleen de kunst of de natuur zelf creëert. Ook de mensfiguren van Nodelijk zijn van tijd tot tijd geheimzinnig, oriëntaals aandoende boodschappers van kosmische werelden met eigen kledingvoorschriften. De werken zijn nooit onderweg op grillige paden, eerder beschouwend, in zichzelf gekeerd en steeds op de beste plek te vinden: in het hier en nu!

Michael Marius Marks  (Galerist Artherb/Galerie Am Dom)