ENGLISH
H H G

Drie bier

80 x 105 cm, gepigmenteerde inkt print, 2005

Flessenpost

25 x 17 cm, gepigmenteerde inkt print, 2007

Hart hout

gepigmenteerde inkt print

Vogelverschrikker

gepigmenteerde inkt print

Wiesje Peels

1975 Eindhoven | woont en werkt in Breda

Door te fotograferen kan ik vormgeven aan mijn diepste gevoelens. Mijn stemmingen en verlangens vormen de bron van wat ik wil vorm geven. Het is mijn middel tot zelfexpressie en daardoor de- of een- mogelijkheid om te communiceren met mijn medemens. Zowel door het fotograferen, als door het tonen van het resultaat van dit proces, de foto’s zelf, kan ik laten zien wie ik ben.

Naast portretteren wil ik graag de sfeer en mijn verhaal van een plek of omstandigheden kunnen vertellen. Ik zou mijn stijl van fotograferen kunnen beschrijven als autonoom documentair. Soms ensceneer ik een situatie. Door te ensceneren kan ik iets toevoegen aan het verhaal dat ik wil vertellen. Het zijn eigen fantasieën  die een duidelijke relatie hebben met het onderwerp dat ik op dat moment met mijn camera aan het volgen ben. Humor, herkenning, vervreemding en het oproepen van vragen zijn voor mij belangrijke expressiemogelijkheden.

"De foto’s van Wiesje Peels zijn eerder een uitdrukking van hoe ze persoonlijke verhoudingen interpreteert en naar haar hand zet. Situaties die ze aantreft, verbijzondert ze en werkt ze uit in zorgvuldige fotografische composities. De kracht van haar foto’s zit in de kwetsbaarheid van de menselijke vergankelijkheid.  Iets wat waardevol is, staat steeds op het punt van verdwijnen. Vlak voordat het vergaat, legt Wiesje Peels dat in een ontroerend beeld vast."
Alex de Vries, gastconservator De Pont.

vorige pagina